Čo je vinkulovaný účet a na čo sa využíva?

Čo je vinkulovaný účet a na čo sa využíva?

Čo je vinkulovaný účet

Vinkulovaný účet je viazaný bankový účet, ktorý je vytvorený na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim nehnuteľnosti. Na tomto účte sú uložené finančné prostriedky, ktoré sú viazané za určitým účelom, v tomto prípade sú určené na úhradu kúpnej ceny nehnuteľnosti. Vinkulovaný účet slúži ako záruka pre predávajúceho, že kupujúci v čase podpisu kúpnej zmluvy disponuje dostatkom financií na kúpu nehnuteľnosti a že sa kúpa zrealizuje.

Vinkulovaný účet môže byť vytvorený iba na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim a musí byť vedený v banke, ktorá je schválená Národnou bankou Slovenska. Vinkulovaný účet môže byť vytvorený aj na účely zabezpečenia splnenia záväzkov v iných oblastiach, napríklad pri uzatváraní zmluvy o dielo alebo zmluvy o zápise vlastníctva.

Vinkulácia pri predaji nehnuteľnosti

Vinkulácia sa využíva pri predaji nehnuteľnosti na zabezpečenie plnenia záväzkov predávajúceho voči kupujúcemu. Vinkulácia spočíva v tom, že predávajúci a kupujúci sa dohodnú na vytvorení vinkulovaného účtu, na ktorom budú uložené finančné prostriedky určené na úhradu kúpnej ceny nehnuteľnosti. Kupujúci vloží finančné prostriedky na vinkulovaný účet a predávajúci nemôže tieto prostriedky použiť na iné účely ako na úhradu kúpnej ceny nehnuteľnosti.

Vinkulácia sa využíva najmä pri predaji nehnuteľností, ktoré sú vo výstavbe alebo sú v zlom stave. V takýchto prípadoch je riziko pre kupujúceho vyššie a vinkulovaný účet slúži ako záruka, že kúpna cena bude použitá iba na účely kúpy nehnuteľnosti a nebude použitá na iné účely. Vinkulácia sa využíva aj pri predaji nehnuteľností, ktoré majú nejasný právny stav alebo majú obmedzenia vlastníckych práv.

Ak sa chystáte kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, odporúčam vám zvážiť využitie vinkulovaného účtu a poradiť sa s odborníkom. Ak sa chcete poradiť o predaji alebo kúpe nehnuteľnosti, kontaktujte ma prostredníctvom kontaktných údajov na mojej webovej stránke.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Ako predať nehnuteľnosť bez realitky, ale s istotou!

spracovaním osobných údajov